Ryczek

          Nazwa tego leśnego przysiółku także ulegała częstej zmianie (w 1840 r. Ryczek, w 1905 r. Rytzek, w 1935 r. Rydek-Forsthaus, od 1936 r. Quellengrund-Forsthaus). Nie ulega wątpliwości, że w latach dobrej koniunktury szumiradzkiego okręgu metalurgicznego Ryczek był zamieszkały przez kolonię pracowników zatrudnionych przy produkcji żelaza. Na Ryczku w roku 1840 znajdowała się świeżarka i młot mechaniczny /Frischfeuer u. Zainhammer/.

Wraz w wygaśnięciem pieców hutniczych na Kamieńcu i w Szumiradzie nastąpiło zamknięcie zakładu hutniczego na Ryczku. Po upadku tego zakładu zmienił się charakter tej miejscowości. W miejsce hutników pojawili się pracownicy związani z typową pracą w lesie. W 1905 roku na Ryczku mieszkało jeszcze 13 osób, a w roku 2007 już tylko jedna trzy osobowa rodzina.

 

Opracował ks. Józef Niesłony OMI

 

© Szumirad.pl Code & design infligo.pl